J. Buiskoolweg

De mooiste weg van Nederland

De J. Buiskoolweg werd aangelegd in de jaren twintig en dertig ( 1928-1932) in de vorige eeuw. De weg ontsloot een immens veengebied tussen Bellingwolde en Bourtange. Via die weg bereikten honderden werkzoekenden in het kader van de Werkverschaffing in die tijd het natte veengebied, waar turf moest worden gestoken. Nadat de turf was weggehaald werd de eerder aan de kant gelegde bovenlaag gemengd met het vrijkomende zand. Op dat mengsel van veen en zand konden de boeren aardappelen gaan telen.

In diezelfde periode met hoge werkloosheid in grote delen van ons land, ging het evenmin goed met de boom- en plantenkwekers in Boskoop en omgeving. Een grote groep kwekers werd in die periode met rijkssteun naar het Hebrecht gestuurd om daar een deel van de eigen kweek aan planten te poten. Een andere vorm van werkverschaffing.

De Boskoopse kwekers plantten in die tijd langs de ruim 5 kilometer lange J. Buiskoolweg honderden bomen, waaronder platanen – vrij uitzonderlijk in Oost-Groningen – rhodondendrons, berken, wilgen, esdoorns, sneeuwbes, jasmijn en hulst. Alle planten kregen de ruimte en ontwikkelden zich tot grote struiken en bomen waardoor de weg een voor Nederland uniek beeld kreeg. Deze fraaie mengeling van bomen en struiken is nergens anders in het land te vinden. En omdat de weg daarmee zo uitzonderlijk werd, kreeg de weg de status van rijksmonument.

  • Gedenkbord_Buiskoolweg
  • J.Buiskoolweg
  • voetgangersbruggetje_buiskoolweg

 

Jan Buiskool was predikant en rijksinspecteur van de werkverschaffing (1923).

Vanwege zijn harde en onverzettelijke houding ten opzichte van werklozen en de landbouwbonden werd hij ook wel de “Wreker” of de “Drijver” genoemd. Dat hij niet erg geliefd was onder werklozen blijkt uit het volgende lied, gezongen op de wijs van "Proletariërs aller landen":

“Ver van huis, van vrouw en kinderen
Op Westerwolds grondgebied
Moet de werkman zwoegen, slaven
Daar zingt hij zijn wrekend lied.

Onder de knoet van Dominee Buiskool
En de vloek van Beerenbrouck
En de hele kapitale bende
daar zucht hij zijn gruwelvloek.”

 

Vriescheloo Webdesign